InformatieBestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee, wordt gevormd door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het reilen en zeilen van de school. 

Bestuurder
Dhr. A.J. Cové
E-mail: bestuur@rgomiddelharnis.nl

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
Mevr. I. Broer - voorzitter
Dhr. R. Heintjes - secretaris
Mevr. C. Oosterbaan
Dhr. P. Visser
Dhr. P. Bezemer

E-mail: RaadvanToezicht@rgomiddelharnis.nl