InformatieBestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee, wordt gevormd door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het reilen en zeilen van de school. 

Bestuurder
Dhr. A.J. Cové

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
Mevr. I. Broer - voorzitter
Dhr. R. Heintjes - secretaris
Dhr. B. van der Goot
Dhr. G. Noordam
Dhr. P. Visser

E-mail: RaadvanToezicht@RGOMiddelharnis.nl