ActiviteitenLeerjaar 1

Beroepscampus

Cultuurochtend

Rond de maanden februari-maart heb je een cultuurochtend. Op deze ochtend volg je géén gewone lessen. Deze staat geheel in het teken van cultuur. Je doet dan mee aan diverse leuke workshops.

Beroepscampus

Doemiddag

Misschien heb jij ook wel eens één van onze doemiddagen bezocht. Daarin mocht je met een les meedraaien op één van onze praktijk afdelingen. Nu mag ook jij meehelpen om de doemiddag tot een succes te maken en kun je aan de nieuwkomers vertellen wat er zo leuk is aan een bepaalde praktijkafdeling waar jij lessen volgt. Vraag aan je docent/mentor naar de mogelijkheden. (nov-dec-jan)

Beroepscampus

Paarse vrijdag

Iedereen is anders en heeft het recht om zichzelf te kunnen zijn! Paarse vrijdag is de dag waarop hier aandacht aan wordt besteed. Door middel van leuke workshops ben je actief bezig en en iedereen zal na deze dag geheel anders en op positieve wijze tegen diversiteit aankijken. (november)

Beroepscampus

Kanjertraining

Samen met je klasgenoten en je mentor leer je hoe je respectvol met elkaar omgaat. Je leert de kanjerregels en houd je daar aan. Samen voer je leuke, maar ook leerzame, activiteiten uit die in het teken staan van deze kanjertrainingen. (gehele jaar door)

College

Kangoeroewedstrijd

De Wiskunde Kangoeroe, ook wel gewoon Kangoeroe of W4 Kangoeroe genoemd, is een reken- en wiskundewedstrijd voor PO- en VO-scholen. Hij wordt jaarlijks georganiseerd in vele landen en regio's. Leerlingen kunnen in Nederland vanaf groep 3 van de basisschool deelnemen. Er zijn vijf verschillende niveaus. De RGO doet ieder jaar mee aan deze internationale wiskundewedstrijd.

College

Vertaalwedstrijd ‘Juvenes Translatores’

Kennis van vreemde talen brengt mensen dichter bij elkaar en wekt begrip voor andere culturen. Deze wedstrijd wordt al 7 jaar georganiseerd. Leerlingen van maar liefst 751 scholen uit alle Europese lidstaten werken tegelijkertijd aan hun vertaling. Ze mogen zelf de bron- en doeltaal kiezen en krijgen 2 uur de tijd om een zo goed mogelijke vertaling te schrijven.

College

Brugklaskamp

Alle brugklasleerlingen gaan ieder jaar in begin van het schooljaar op brugklaskamp naar de Klaverweide in Ellemeet. Hier nemen de leerlingen aan diverse activiteiten deel zoals een vossenjacht, Levend Cluedo, een pubquiz en een discoavond.
Daarnaast gaan de leerlingen naar het strand en is het op de laatste avond flink bibberen tijdens de griezeltocht.

College

Culturele brugklasdag

Onze jaarlijkse culturele brugklasdag; een dag vol creatieve en leuke activiteiten.
Alle brugklasleerlingen nemen deze dag deel aan 2, door de leerlingen zelf uitgekozen workshops. Er vindt 1 workshop plaats in de ochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur en de ander is in de middag van 12.30 uur tot 14.00 uur. Er zijn deze dag voor alle brugklassen geen reguliere lessen.
De dag begint voor de leerlingen 10.30 uur en zal om 14.00 uur afgelopen zijn. Tussendoor is er pauze van 12.00 uur tot 12.30 uur.

College

Projectdagen Nederland en de democratie

Drie dagen lang gaan de brugklassen aan de slag met het thema ‘Nederland en de Democratie. In het programma zit onder meer een excursie naar Den Haag en er is een ‘carrousel’ met verschillende vakken (Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde, beeldende vorming en muziek). Alle lessen hebben te maken met het thema.

College

Projectdagen wetenschapsoriëntatie

WON staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland. Tijdens de WON-dagen voor vwo maak je kennis met verschillende soorten wetenschap. Tijdens deze dagen willen we leerlingen uitdagen om een onderzoekende en kritische houding aan te nemen. Daarnaast willen we ervoor zorgen om niet alles zomaar voor waar te nemen.

Tijdens de won-dagen leer je hoe je een onderzoek opzet naar een onderwerp wat jullie zelf interessant vinden. Zo zijn er de afgelopen jaren onderzoeken uitgevoerd naar het verduurzamen van het schoolgebouw en of gras op Mars kan groeien. Met deze onderzoeken valt de RGO regelmatig in de prijzen bij de landelijke WON-manifestatie. Hier presenteren leerlingen uit alle regio's een uitgevoerd onderzoek voor een jury.

College

Anti-pest project

Elk schooljaar organiseren we een anti-pestproject in de brugklas. Deze activiteit vindt plaats tijdens het brugklaskamp. Door middel van een theatervoorstelling en klassengesprekken na afloop wordt het probleem pesten bespreekbaar gemaakt. De RGO wil, met name in de mentorlessen, zoveel mogelijk zaken bespreekbaar maken, zodat leerlingen zich prettig en vertrouwd voelen op school en een aangename schooltijd hebben. In de voorstelling zit een deel talkshow waar de spelers in gesprek gaan met de groep. Vervolgens wordt in klassenverband met de mentor erbij de voorstelling besproken. Aan de orde komen dan: je bent zelf verantwoordelijk om je grenzen aan te geven, zowel op school als op internet, je hebt de verantwoordelijkheid om andermans grenzen te respecteren en je bent als hele klas verantwoordelijk voor een goede sfeer waarin iedereen zich prettig voelt.