Internationaal georiënteerd en veel aandacht voor taalvaardigheid

Veel aandacht voor vreemde talen

Bij tweetalig onderwijs (tto) volgen leerlingen een deel van het voortgezet onderwijs in een andere taal. Meestal is dit Engels. In de onderbouw havo/vwo is minstens 50% van de lessen in de andere taal. In de onderbouw vmbo is dit 30%. 

De RGO kiest ervoor deze onderwijsvorm niet aan te bieden. Wél zijn we als school internationaal georiënteerd en is er veel aandacht voor vreemde talen en taalvaardigheid. Uiteraard bieden we Nederlands, Engels, Duits en Frans aan. Grieks en Latijn is er op het gymnasium. Ook is het mogelijk om Spaans te volgen tijdens de flexuren. Daarnaast bieden we nog een extra aanbod in de wereldtalen Engels en Duits aan, waardoor onze leerlingen hun taalvaardigheden nog verder kunnen verbeteren: 

 

Kanjer in Engels met Cambridge

Leerlingen van klas 1 en 2 krijgen een half jaar lang Cambridge Engels in hun rooster. Hiermee leer je nóg beter Engels! Leerlingen uit klas 3 en hoger kunnen ervoor kiezen hiermee door te gaan tijdens een flexuur, waarna examens volgen. Engels is een belangrijk vak. Met een Cambridge examen kun je een speciaal Cambridge certificate behalen. Er zijn examens op verschillende niveaus, van beginner (A1) tot bijna moedertaalniveau (C2). Met het Cambridge certificate toon je aan dat je Engels op een zeker niveau beheerst. 

 

Goethe-Zertifikat: een extra plus binnen de Duitse taal

Leerlingen uit de examen- en voorexamenklassen kunnen naast hun diploma ook een Goethe-Zertifikat behalen. Het certificaat is een Europees erkend bewijs van het behaalde taalniveau van de leerlingen. De niveaus zijn vastgesteld volgens het Europees Referentie Kader. Net als bij het Cambridge certificate zijn er zes niveaus te onderscheiden; van beginner tot bijna moedertaalniveau. Ook als je geen Duits in je profiel hebt, dan is dit een mooie kans! Het internationaal erkende certificaat kan voordelen bieden bij vervolgopleidingen en jouw latere beroep. Duits is een veelgevraagde taal in onze maatschappij.