Connectspecifieke ondersteuningsbehoeften

Connect - specifieke ondersteuningsbehoeften

De Voorgezet Onderwijs scholen op Goeree Overflakkee hebben in gezamenlijkheid een voorziening, Connect, opgezet voor leerlingen die specifieke ondersteuningsbehoeften hebben, die de reguliere afdelingen van het voortgezet onderwijs overstijgen. Deze speciale afdeling is een samenwerking tussen CSG Prins Maurits, de RGO, het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee en de gemeente Goeree Overflakkee. Met Connect zorgen we er voor dat ook deze leerlingen zo ‘thuisnabij’ onderwijs krijgen.

Connect kent twee streams. De zogenaamde vaste stream en de flexibele stream, ook wel het OPDC genoemd. Het hoofddoel van beide streams is het behalen van een diploma. Wanneer er sprake is van een andere uitstroom wordt er gezocht naar een passende vervolgopleiding, werk of deelname aan het leerwerktraject wat de gemeente Goeree Overflakkee aanbiedt.

Uitgebreide informatie op: https://www.swvgo.nl/voor-scholen/connect/

De vaste stream:

De vaste stream is voor leerlingen die langere tijd gebaat zijn bij extra structuur en begeleiding in kleinere groepen. Deze stream is te vergelijken met het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van CSG Prins Maurits.

De flexibele stream

De flexibele stream is bestuurlijk ondergebracht bij het Samenwerkingsverband in een zogenaamd orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC). De flexibele stream is voor leerlingen die voor een kortere periode gebaat zijn bij de extra ondersteuning welke Connect biedt. Deelname aan de flexibele stream kan maximaal voor de periode van twee jaar. Het doel is terugkeer naar CSG Prins Maurits of de RGO. Bij Connect werken we met kleine klassen en zijn er meerdere medewerkers per groep. Naast de vakken is er extra aandacht voor de sociale - en studievaardigheden. De zorgcoaches binnen Connect worden ingezet voor de jeugdhulpverlening binnen Connect. Op deze manier werken het onderwijs en de jeugdhulpverlening letterlijk samen op één locatie, met en rondom de leerling. Op deze manier wordt er een programma gemaakt wat aansluit bij de leerling en zijn/ haar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Zodat het (weer) lukt om tot leren te komen en toe te werken naar een positieve uitstroom.

Toegang

Connect valt onder het regulier onderwijs, het betreft een arrangement van de Voortgezet Onderwijs scholen. Voor toegang dient de school een adviesvraag in bij het loket. Met behulp van deze aanvraag wordt er advies gevraagd of Connect de meest passende onderwijsplaats is voor de leerling.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de ouderbrochure.