vestigingen Werken bij de RGO

Leerlingen - Hulp nodig?

Hulp nodig?


De onderwijsondersteuning op de RGO vmbo is goed geregeld. Dat horen we vaak en daar zijn we trots op, want ook dát is kenmerkend voor de kwaliteit van ons onderwijs. Soms heb je nou eenmaal wat extra hulp nodig.
Je krijgt bij ons de juiste (extra) ondersteuning en aandacht. Iedere klas heeft een eigen mentor. Bij je mentor kan je terecht voor alle vragen of problemen waar je op school tegenaan loopt. Maar ook als het met vrienden/vriendinnen of thuis niet zo lekker gaat. De leerlingcoaches op school zijn er voor ondersteuning bij acute
problemen. Zij ondersteunen niet alleen leerlingen, maar ook docenten en mentoren. Zijn er problemen met je gezondheid, met leren of met de thuissituatie, dan is de coördinator onderwijsondersteuning er voor je. Hij/zij zal in overleg met de ouders, leerling, mentor, leerlingcoach en teamleider nagaan wat er nodig is voor de juiste begeleiding en ondersteuning. Vaak kan deze begeleiding op school plaatsvinden, maar soms is er hulp van buiten de school nodig. Begeleiding op school bieden we in de trajectvoorziening. Daarnaast zijn er mensen aan de RGO vmbo verbonden die je ondersteunen en begeleiden. Dat zijn bijvoorbeeld: de jeugdverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker, de orthopedagoog of de ambulant begeleider. Met elkaar werken we aan een schooltijd waar je later met veel plezier aan terug zult denken.