ActiviteitenLeerjaar 5

College

Natuurexcursie Flakkee 'Oorsprong en Evolutie van Ons Eiland'

De sectie biologie organiseert voor alle biologieleerlingen uit de vierde klassen een excursie langs de prachtige natuur van Flakkee. Het doel is de theorieën die in de ecologielessen aan de orde zijn geweest in het echt te laten zien. We hoeven wat dat betreft niet ver te reizen want Goeree-Overflakkee en haar omgeving heeft wat dat betreft veel te bieden! De tour start op Tholen, waar vanaf de dijk de slikken tussen de Krabbenkreekdam en St. Annaland bekeken kunnen worden, om een beeld te krijgen van het Zeeuwse landschap van honderden jaren geleden. Vervolgens loopt de reis via Herkingen en Dirksland naar de Kwade Hoek bij Ouddorp. Onderweg wordt het een en ander verteld over de zeearmen, dijken, dammen, sluizen, kreken en het landschap van Flakkee. Bij de Oostdijk van Ouddorp vervolgt de excursie zich via de Kwade Hoek naar het strand. Daar wordt bij de duinovergang het waterwingebied bekeken. Onderweg wordt onder andere uitgelegd wat er zo bijzonder is aan de Kwade hoek en het daar liggende strand. Bij de duinovergang wordt verteld hoe strand en duinen zijn opgebouwd en uitgelegd waardoor de duinbegroeiing aanzienlijk afwijkt van die in het waterwingebied. Na een lunch bij de Kleistee reist men verder via de schans en het Koude Land naar de slikken van Flakkee. Deze vormen een uniek landschap waar mooi de verschijnselen successie en landschapsraai getoond worden.

College

Studie- en beroepenbeurs

In de maand februari wordt er zowel in de aula van de RGO als in die van de PM een grote beurs voor vmbo/mavo 2, havo 4 en vwo 5 georganiseerd. 

Ongeveer 50 op Flakkee gevestigde bedrijven, mbo-instellingen, maar ook hbo-instellingen en universiteiten presenteren zich daar om informatie te verstrekken en veel vragen te beantwoorden over leuke stageplekken, beroepen en de bijbehorende vervolgkeuze. Voor onze leerlingen een prima mogelijkheid om dicht bij huis veel informatie te verzamelen.

College

Vertaalwedstrijd ‘Juvenes Translatores’

Kennis van vreemde talen brengt mensen dichter bij elkaar en wekt begrip voor andere culturen. Deze wedstrijd wordt al 7 jaar georganiseerd. Leerlingen van maar liefst 751 scholen uit alle Europese lidstaten werken tegelijkertijd aan hun vertaling. Ze mogen zelf de bron- en doeltaal kiezen en krijgen 2 uur de tijd om een zo goed mogelijke vertaling te schrijven.

College

Werkweken

In de bovenbouw (v3, m3, h4 en a5) organiseren we voor de leerlingen onvergetelijke meerdaagse reizen naar een stad in Europa. In zo’n week vol taal, cultuur en vooral ook veel plezier maken de leerlingen kennis met deze wereldsteden. Vrijwel alle eindexamenleerlingen noemen de buitenlandse reizen het hoogtepunt van hun schooltijd op de RGO. De werkweken zijn een onderdeel van het totale lesprogramma.

College

Excursie NLT

In het kader van de NLT-module ‘Een Delta en de stijgende zeespiegel’ gaan de NLT-leerlingen van havo 4/5 op excursie om ideeën op te doen voor hun project. Dit project houdt in dat ze naar de toekomst van Zuidwest-Nederland moeten gaan kijken. Er zijn 4 vier thema’s: bescherming, zilte landbouw en aquacultuur, recreatie en natuurontwikkeling.

Er doen zich in deze regio serieuze problemen voor: de stijgende zeespiegel en de verzilting van de bodem. Het eerste kan tot gevolg hebben dat we te maken kunnen krijgen met gevaarlijk hoge waterstanden. De verzilting heeft tot gevolg dat de bestaande landbouwmethoden niet meer mogelijk zullen zijn. Met andere woorden er zal uitgekeken moeten worden naar andere bronnen van inkomsten.

De excursie begint op de Hogeschool Zeeland met een inspirerende les van Jouke Heringa waarin de problematiek helder uiteengezet wordt. Na een lunch op de hogeschool gaan we via de Oosterscheldekering (bescherming tegen de zee), langs de Plompe Toren over de Oosterscheldedijk naar de Tureluur gereden. De Tureluur is een natuurontwikkelingsgebied. Het laatste bezoek op deze dag is het Waternoodmuseum. Daar kunnen de leerlingen de ‘tragische geschiedenis’ van dit deel van Nederland bekijken. In dit museum is een deel van de expositie gericht op de toekomst.

College

Wintersportdag examenklassen

Voor de klassen V4, M4, H5 en A6 sportdag in de ‘sneeuw’: een dag indoor snowboarden of skiën.

College

Euroscola Straatsburg voor h3, a3, h4/5 en a4/5/6

Leerlingen uit de bovenbouw van de RGO brengen een bezoek aan het Europees Parlement in het kader van Euroscola. Gedurende een dag praten de leerlingen met andere leerlingen uit 20 Europese landen over diverse actuele problemen binnen Europa. Zo kwamen ondermeer het vluchtelingenprobleem, werkgelegenheid en klimaat aan de orde.