ActiviteitenLeerjaar 6

College

Anatomie vogel: de kunst van het vliegen

Iedereen kent het gezegde: 'Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.' Hetzelfde geldt voor de manier van vliegen. Je hebt sprinters, lange-afstand vliegers, zwevers, wiekelaars (torenvalk, kolibrie) en nog vele andere vliegtypen. Er blijkt echter een relatie te bestaan tussen de vleugelvorm, het gewicht van een vogel, de massa van de vliegspieren en de wijze waarop de vogel in zijn habitat vliegt. Wageningen Universiteit en Research doet hier uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar en onze leerlingen zullen daar een bijdrage aan leveren!

Tijdens het practicum worden metingen aan de vleugels en vliegspieren van een groot aantal dode vogels van verschillende soort(groep)en verricht, waarna natuurkundige berekeningen worden uitgevoerd. In combinatie met informatie over de biotoop en levenswijze van een vogel kunnen we uiteindelijk bepalen tot welke manier van vliegen een vogel in staat is en waarom deze zo is aangepast.

College

Vertaalwedstrijd ‘Juvenes Translatores’

Kennis van vreemde talen brengt mensen dichter bij elkaar en wekt begrip voor andere culturen. Deze wedstrijd wordt al 7 jaar georganiseerd. Leerlingen van maar liefst 751 scholen uit alle Europese lidstaten werken tegelijkertijd aan hun vertaling. Ze mogen zelf de bron- en doeltaal kiezen en krijgen 2 uur de tijd om een zo goed mogelijke vertaling te schrijven.

College

Excursie NLT

In het kader van de NLT-module ‘Een Delta en de stijgende zeespiegel’ gaan de NLT-leerlingen van havo 4/5 op excursie om ideeën op te doen voor hun project. Dit project houdt in dat ze naar de toekomst van Zuidwest-Nederland moeten gaan kijken. Er zijn 4 vier thema’s: bescherming, zilte landbouw en aquacultuur, recreatie en natuurontwikkeling.

Er doen zich in deze regio serieuze problemen voor: de stijgende zeespiegel en de verzilting van de bodem. Het eerste kan tot gevolg hebben dat we te maken kunnen krijgen met gevaarlijk hoge waterstanden. De verzilting heeft tot gevolg dat de bestaande landbouwmethoden niet meer mogelijk zullen zijn. Met andere woorden er zal uitgekeken moeten worden naar andere bronnen van inkomsten.

De excursie begint op de Hogeschool Zeeland met een inspirerende les van Jouke Heringa waarin de problematiek helder uiteengezet wordt. Na een lunch op de hogeschool gaan we via de Oosterscheldekering (bescherming tegen de zee), langs de Plompe Toren over de Oosterscheldedijk naar de Tureluur gereden. De Tureluur is een natuurontwikkelingsgebied. Het laatste bezoek op deze dag is het Waternoodmuseum. Daar kunnen de leerlingen de ‘tragische geschiedenis’ van dit deel van Nederland bekijken. In dit museum is een deel van de expositie gericht op de toekomst.

College

Wintersportdag examenklassen

Voor de klassen V4, M4, H5 en A6 sportdag in de ‘sneeuw’: een dag indoor snowboarden of skiën.

College

Euroscola Straatsburg voor h3, a3, h4/5 en a4/5/6

Leerlingen uit de bovenbouw van de RGO brengen een bezoek aan het Europees Parlement in het kader van Euroscola. Gedurende een dag praten de leerlingen met andere leerlingen uit 20 Europese landen over diverse actuele problemen binnen Europa. Zo kwamen ondermeer het vluchtelingenprobleem, werkgelegenheid en klimaat aan de orde.