MedewerkersRGO College

RGO College - Wie voor wat?

De schoolleiding en de teamleiders vormen samen het managementteam (MT) van onze school. Als leerling heb je dagelijks te maken met de docenten en je eigen mentor. En als je hulp of ondersteuning nodig hebt zijn er natuurlijk ook medewerkers voor extra zorg en begeleiding, loopbaanbegeleiders voor de juiste adviezen en begeleiding, conciërges en nog veel meer medewerkers die zorgen dat alles op school voor jou goed geregeld is.

De teamleiders zorgen voor de onderwijskundige en personele zaken binnen hun afdeling.

Schoolleiding

 • Dhr. A. Cové: bestuurder
 • Mevr. W. van Donk: directeur RGO College
 • Dhr. A. Krielaart: directeur RGO Beroepscampus

Teamleiders RGO College

 • Teamleider brugklas: Mevr. C. Derksen (derc@rgomiddelharnis.nl)
 • Teamleider mavo en ISK: Dhr. M. Meerbach (mrbm@rgomiddelharnis.nl)
 • Teamleider havo onderbouw: Dhr. A. Diepenhorst (dpha@rgomiddelharnis.nl)
 • Teamleider havo bovenbouw: Dhr. M. Dekker (dkrm@rgomiddelharnis.nl)
 • Teamleider vwo: Dhr. P. van Groen (gonp@rgomiddelharnis.nl)

Mentoren

Je mentor volgt je gedurende het hele schooljaar. Deze docent kent je dus heel goed. Hij of zij helpt je en stelt vragen die jou helpen beter inzicht te krijgen in je eigen leerproces. Zo leer je prioriteiten te stellen, leerdoelen te plannen en te reflecteren op je gestelde doelen. Elke week heb je een mentoruur.

Als je in de brugklas van RGO College zit zijn er ook leerlingmentoren uit de bovenbouw die jou helpen.

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersonen
 

Onderwijsondersteuning

 • Mevr. J. de Vos - coördinator onderwijsondersteuning
 • Mevr. L. Anchelon - leerlingcoach
 • Mevr. E. Hanse - anti-pestcoördinator/leerlingcoach
 • Mevr. E. van Peperstraten - specialist leren/dyslexie
 • Mevr. E. van der Linden - specialist leren

Ouderraad RGO College

 • Mevr. M. Klijn   
 • Dhr. M. Logtenberg  
 • Mevr. A. Rietveld  
 • Mevr. P. Verwijs  
 • Mevr. J. Westhoeve  
 • Mevr. M. van der Velde
 • Mevr. M. Schellevis
 • Mevrouw G. Kramp

Contact opnemen met de ouderraad? Stuur een e-mail naar ouderraad@rgomiddelharnis.nl

MR

Personeelsgeleding
 

 • Mevr. J. de Waal-van der Vliet (voorzitter)
 • Dhr. S. Jansen
 • Dhr. W. Mastenbroek
 • Mevr. E. van der Schoor
 • Dhr. J. van der Sluijs
 • Mevr. J. de Vos


Oudergeleding
 

 • Dhr. D. Lambrechtse
 • Dhr. J. Damen
 • Dhr. A. Lodder


Leerlinggeleding
 

 • Vacature
 • Vacature
 • Dhr. M. Redelijkheid