RGOCollege

College

RGO College

Aan de Langeweg in Middelharnis tref je RGO College. Met ruim 1200 leerlingen bieden wij op deze locatie deze onderwijssoorten aan: gymnasium, atheneum, havo, mavo en onze internationale schakelklas. Wij zijn een bruisende school!

College

VWO: ATHENEUM én GYMNASIUM

Op het vwo bereiden we jou voor op het wetenschappelijk onderwijs. Op het vwo worden leerlingen door extra wetenschapsonderwijs beter voorbereid op universitaire onderzoeksvaardigheden zoals het opstellen en uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. We zien dat de eisen op een universiteit steeds hoger worden. Om je dar goed op voor te bereiden, bieden wij in de onderbouw de WON-dagen aan en in de bovenbouw het vak academische vaardigheden.

WON staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland. Tijdens de WON-dagen maak je kennis met verschillende soorten wetenschap. Tijdens deze dagen dagen we jou uit om een onderzoekende en kritische houding aan te nemen. 

Tijdens de WON-dagen mogen de leerlingen een onderzoek opzetten naar een onderwerp wat zij zelf interessant vinden. Zo zijn er de afgelopen jaren onderzoeken uitgevoerd naar het verduurzamen van het schoolgebouw en of gras op Mars kan groeien. Met deze onderzoeken valt de RGO regelmatig in de prijzen bij de landelijke WON-manifestatie. Hier presenteren leerlingen een uitgevoerd onderzoek voor een jury. 

Bij het vak academische vaardigheden (AcVa) krijgen leerlingen in vwo 4 en vwo 5 les in wetenschapsfilosofie, logisch redeneren, academisch schrijven en presenteren en onderzoeksvaardigheden. Met dit unieke vak, wat niet op andere scholen in de regio wordt aangeboden, zorgen we ervoor dat onze leerlingen vaardigheden aanleren waardoor zij op de universiteit echt een voorsprong hebben. 

Naast atheneum bieden we ook gymnasium aan. Dat betekent dat je ook les krijgt in de klassieke talen Grieks en Latijn. En dat is erg leuk! Je puzzelt met woorden en leert logisch nadenken. Maar je verdiept je ook in de cultuur van de oude Grieken en Romeinen. 

Meer weten over het vwo op de RGO? 
Stuur een e-mail naar de teamleider vwo Mevr. M. Borsboom: brsm@rgomiddelharnis.nl  

College

HAVO

Op de havo-afdeling bereiden we leerlingen voor op een goede aansluiting met het hbo. Na het behalen van je havo-diploma kun je eventueel een doorstart maken naar het vwo.

Je maakt ook op de havo kennis met de wereld buiten de school, nationaal en internationaal. 

Zowel het vwo als de havo bieden we vanaf leerjaar vier de volgende profielen aan:
 

 • Economie en Maatschappij
 • Cultuur en Maatschappij
 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek

 

Praktijk in de havo bovenbouw: HavoP

Onze school in gestart met HavoP. HavoP is een keuzevak dat je kunt kiezen vanaf de bovenbouw. Eind havo 3 maak je kennis met beroepsprofielen op RGO Beroepscampus waarna je een keuze maakt voor één beroepsprofiel. Hier ga je gedurende leerjaar 4 mee aan de slag, waarbij je verschillende praktijkopdrachten uitvoert. In leerjaar 5 loop je stage bij een onderneming die gekoppeld kan worden aan het gekozen beroepsprofiel. Het vak wordt een schoolexamenvak als profielkeuzevak (of in het vrije deel). 

 

Dit praktijkgerichte programma is bedoeld om jou als havo-leerling te motiveren door naast theoretische vakken ook praktisch onderwijs aan te bieden. Met een sterk loopbaanoriënterende aanpak ontwikkel je bij HavoP belangrijke vaardigheden voor je vervolgopleiding. 


Meer weten over de havo op de RGO? Stuur een e-mail naar:

College

Nieuw: Up2Havo

Up2Havo is voor leerlingen die van de basisschool een mavo/havo- of havo-advies hebben meegekregen. Op de RGO hebben leerlingen met een dubbel advies toegang tot het hoogste niveau. Up2Havo is een extra stroom naast onze homogene mavo-, havo- en vwo-klassen. Met een mavo/havo-advies mag een leerling dus ook kiezen voor de havoklas. Daarbij kunnen leerlingen die uitblinken in de mavobrugklas in leerjaar 2 alsnog instromen in Up2Havo. 

Up2Havo houdt het havo-niveau aan, maar creëert extra tijd om te werken aan de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het behalen van een havo-diploma. Denk hierbij onder andere aan studievaardigheden en metacognitieve vaardigheden. Hierdoor duurt Up2Havo ook zes jaar, i.p.v. de gebruikelijke vijf jaar voor de havo. In leerjaar vier doen de leerlingen mavo-examen; een waardevolle ervaring!

Meer informatie over Up2Havo vind je hier:

Download brochure
College

MAVO

Op de mavo bieden we je prima mogelijkheden voor een mooie vervolgopleiding. Een van de speerpunten op de mavo is ondernemerschap. We proberen daarom zo veel mogelijk ondernemers van het eiland te betrekken bij het onderwijs. Je leert vaardigheden die belangrijk zijn voor je toekomstige opleiding en werkplek, zoals: presenteren, begroten, samenwerken en solliciteren.

Je volgt naast je algemene vakken ook het beroepsgerichte profiel 'Media Vormgeving & ICT' (MVI). Naast de twee verplichte profieldelen: ‘Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever’ en ‘ Multimediale producten maken’ volg je de verplichte module ‘Ondernemen’.
 

Daarnaast maak je nog een keuze uit de vakken: 

 • Cloud & Cybersecurity 
 • Robotica 
 • Mode & Design 
 • Interieur ontwerp & design 
 • Fotografie

 

Je kunt na leerjaar 3 ervoor kiezen je mavo af te sluiten met het beroepsgerichte vak 'Economie en Ondernemen', als dat voor jou beter past.

 

Leerlingen met havo-ambitie krijgen via het Remind programma een uitstekende voorbereiding op de havo. Er worden extra XL-uren aangeboden, waardoor je gemakkelijker de overstap naar de havo kunt maken.

Meer weten over de mavo op de RGO?
Stuur een e-mail naar de teamleider mavo Dhr. M. Meerbach: mrbm@rgomiddelharnis.nl
 

College

Internationale Schakelklas (ISK)

Er wonen en werken in onze omgeving veel vluchtelingen en immigranten. De RGO biedt deze jongeren de mogelijkheid dicht bij huis voortgezet onderwijs te volgen. In deze ISK-periode krijgen leerlingen les de Nederlandse taal en cultuur te leren. Na deze periode bekijken we wat het niveau van deze ISK’ers is en kunnen de leerlingen instromen in een ‘gewone’ RGO-klas voor vwo, havo, mavo of vmbo óf zij vervolgen hun onderwijs op het mbo.

Er zijn momenteel drie verschillende groepen op de ISK. De klassengrootte ligt tussen de 12 en 18 leerlingen per groep. Er zijn verschillen in het aanbod per klas. Dit heeft te maken met het taalniveau en een verschillend uitstroomniveau. De leerlingen komen uit landen als Polen, Oekraïne, Syrië, Eritrea, Kenia, Pakistan, Duitsland, Congo, Hongarije en Irak. De voertaal in de klassen is altijd Nederlands.

Meer informatie over de ISK-klas? Stuur een e-mail naar:

College

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

We willen graag dat onze leerlingen goed voorbereid worden op de keuzes die zij moeten maken voor hun toekomst. Vanaf klas 1 staan daarom de volgende vragen tijdens de LOB-momenten met de mentor centraal: 
 

 • Wie ben ik? Wat kan ik? (kwaliteiten)
 • Wat wil ik? Wat drijft mij? (motieven)
 • Welk werk past bij mij? Waar kan ik dat doen? (werkexploratie)
 • Wat wil ik worden? Hoe kan ik dat bereiken? (loopbaansturing)
 • Wie kan mij daarbij helpen? Hoe pak ik dat aan? (netwerken)
   

Aan de hand van verschillende activiteiten in de LOB-lessen ontdekken de leerlingen meer over zichzelf en komen zij steeds dichter bij een passende keuze voor hun profiel en vervolgopleiding. In de volgende video wordt kort uitgelegd wat LOB inhoudt: Wat is LOB?

De decanen spelen ook een actieve rol in LOB, onder andere door het geven van voorlichtingen en het organiseren van activiteiten, zoals: Studenten Vertellen en studie- en beroepenmarkten. Daarnaast kunnen leerlingen altijd bij de decanen terecht voor een één-op-één gesprek over profiel- of studiekeuze.

Er zijn drie decanen op RGO College: 

De leerlingen zijn van harte welkom in kamer 232.