RGO actiefUnesco

In de wereld en voor de wereld

Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor UNESCO-scholen. De scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met zo’n 10.000 scholen. UNESCO-thema’s komen structureel en schoolbreed aan de orde.

De RGO geeft invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten, zoals Munesco (debatwedstrijd) en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen. Daarnaast heeft de RGO ervoor gekozen om nadruk te leggen op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties hebben opgesteld. 

Dit zijn zeventien 'Sustainable Development Goals' (ook wel 'Duurzame Ontwikkelingsdoelen') om de wereld tot een betere plek te maken in 2030.

Doelen

Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN "de grootste uitdaging van deze tijd". Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. De doelen zijn voor iedereen zichtbaar op de eerste verdieping van RGO College.

Deze 17 doelen hebben betrekking op ons allemaal. Kleding die in de winkel gekocht wordt, komt grotendeels uit het buitenland, zoals Bangladesh of Ethiopië. Door bijvoorbeeld een t-shirt ben je verbonden met werkomstandigheden daar, de hoeveelheid water die er wordt gebruikt en vervuild tijdens de productie, en hoe duurzaam de katoen verbouwd wordt. Dat geldt voor heel veel van de spullen die we kopen en gebruiken. En wat te denken van de uitlaatgassen die onze auto's uitstoten? Deze zorgen voor droogte of meer regen in andere landen. Door de keuze om UNESCO-school te worden, willen we ervoor zorgen dat de keuzes en acties van ons allemaal kunnen bijdragen aan het behalen van de SDG's.